fbpx

Informacje na temat programu w województwie wielkopolskim.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o uruchomieniu nowego naboru:

EKOPRACOWNIA w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”. 

 

 

Nabór wniosków ma charakter konkursowy i jest podzielony na dwa etapy:

Etap I – Nabór wstępny (przyjmowanie kart zgłoszeniowych)

05.04.2023 – 20.04.2023

Nabór wstępny (Karta zgłoszeniowa z załącznikami) składana przez szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe, które zostaną ocenione przez Kapitułę konkursową.

Etap II – Nabór główny (przyjmowanie wniosków)

10.05.2023 – 19.05.2023

Nabór obejmuje przedsięwzięcia polegające na utworzeniu/wyposażeniu pracowni szkolnej przyrodniczej albo dotyczącej odnawialnych źródeł energii (ekopracowni) wraz ze zrealizowaniem programu edukacyjnego w utworzonej/wyposażonej ekopracowni realizowane w roku 2023 na terenie województwa wielkopolskiego w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych.