fbpx

Wystartował program w województwie łódzkim!

Informacje na temat programu w województwie warmińsko-mazurskim.

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO I ETAPU NA „EKOPRACOWNIE – ZIELONE SERCE SZKOŁY” - potrwa do 28.03.2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zakończył pierwszy nabór w ramach konkursu Ekopracownie – zielone serce szkoły. Wpłynęło 57 prac konkursowych (38 ekopracowni przyrodniczych i 19 klimatycznych/OZE) z 16 powiatów.

Celem konkursu jest utworzenie 42 ekologicznych sal dydaktycznych, po dwie w każdym powiecie (przyrodnicza i klimatyczna). W związku z tym ogłoszony zostaje nabór uzupełniający dla powiatów, z których nie wpłynęły prace oraz dla powiatów, z których wpłynęły prace tylko na jeden typ pracowni.

Powiaty, dla których ogłoszono nabór dla dwóch typów pracowni (przyrodnicza i klimatyczna):

 1. bartoszycki,
 2. braniewski,
 3. elbląski,
 4. mrągowski,
 5. nidzicki.

Powiaty, dla których ogłoszono nabór dla jednego typu pracowni:

 1. działdowski (klimatyczna),
 2. giżycki (klimatyczna),
 3. nowomiejski (klimatyczna),
 4. olecki (klimatyczna),
 5. piski (klimatyczna),
 6. szczycieński (klimatyczna).

Przedmiotem konkursu jest stworzenie krótkiego filmu (do 2 minut) przedstawiającego w sposób kreatywny działania realizowane przez szkołę na rzecz ochrony środowiska, przedstawienie wizualizacji/opisu planowanej ekopracowni, opracowanie wstępnego kosztorysu i harmonogramu zajęć.

Nagrodą główną jest promesa dofinansowania utworzenia pracowni przyrodniczej lub klimatycznej (tematyka odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna).

Wysokość dofinansowania wynosi 90% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż:

 1. 75 000 zł w przypadku pracowni klimatycznej,
 2. 50 000 zł w przypadku pracowni przyrodniczej.

Prace konkursowe (film, opis i kartę informacyjną) należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28-03-2023 r. na adres e-mail Wojewódzkiego Funduszu: promocja@fundusz.olsztyn.pl.