fbpx

Wystartował program w województwie łódzkim!

Informacje na temat programu w województwie małopolskim.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” na zadania z zakresu wyposażenia i utworzenia Ekopracowni w 2 obszarach tematycznych:
– ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój
– odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna

Nabór wniosków trwać będzie do dnia 4 maja 2023 roku (do godz. 15:30).

Nabór wniosków skierowany jest do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i zgodnie z art. 33 Kodeksu cywilnego stosuje się do nich przepisy o osobach prawnych, prowadzących publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową.

Dofinansowanie w ramach Programu ma postać dotacji o intensywności:
– do 95% kosztów kwalifikowanych dla gmin, których co najmniej 10% powierzchni stanowi teren parku narodowego,
– do 90% kosztów kwalifikowanych dla pozostałych podmiotów.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
– 50 000 zł w przypadku Ekopracowni przyrodniczej
– 75 000 zł w przypadku Ekopracowni dotyczącej odnawialnych źródeł energii.

Jeden beneficjent może złożyć tylko jeden wniosek w ramach naboru.

 

Wniosek należy złożyć na formularzu konkursowym zatwierdzonym przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, którego wersja edytowalna dostępna jest po zalogowaniu na Portalu Beneficjenta https://portal.wfos.krakow.pl/ Wniosek musi być złożony w dwóch formach:
1) niepodpisanej przez Portal Beneficjenta (ostateczna wersja elektroniczna wniosku)
2) podpisanej (tradycyjnie papierowo LUB elektronicznie przez ePUAP). Wniosek w formie papierowej można złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu lub wysłać na adres: WFOŚiGW w Krakowie ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków (uwaga: liczy się data wpływu a NIE data stempla pocztowego). Wniosek podpisany podpisem kwalifikowanym elektronicznym należy wysłać z konta Wnioskodawcy na skrytkę ePUAP Funduszu o adresie /wfosigwkrakow/SkrytkaESP.

UWAGA:
1. We wniosku należy podać link do krótkiego filmu (max. 1-2 minuty) ukazującego działania na rzecz ochrony środowiska podejmowane w danej społeczności lokalnej. Film powinien być zamieszczony w powszechnie dostępnym serwisie społecznościowym (np. Youtube, Facebook)
2. Do wniosku należy dołączyć wizualizację planowanej Ekopracowni (w dowolnej technice), dokumentację zdjęciową obecnego stanu pomieszczenia, w którym ma być wykonana Ekopracownia oraz przykładowy scenariusz zajęć z wykorzystaniem Ekopracowni.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w „Regulaminie naboru wniosków w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – Ekopracownie”.

Więcej informacji na temat programu uzyskają Państwo na stronie https://www.wfos.krakow.pl/nabor-wnioskow-w-ramach-prwee-ekopracownie/