fbpx

Wystartował program w województwie łódzkim!

Informacje na temat programu w województwie lubelskim.

Poziom dofinansowania

Intensywność dofinansowania w formie dotacji wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z tym że maksymalna kwota dofinansowania utworzenia/wyposażenia pracowni szkolnej przyrodniczej wynosi do 50 000,00 zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania utworzenia pracowni dotyczącej odnawialnych źródeł energii wynosi do 75 000,00 zł.

I ETAP – składanie wniosku wstępnego

20.02.2023 – 31.03.2023

Wniosek wstępny na utworzenie/wyposażenie pracowni szkolnej (przyrodniczej albo dotyczącej odnawialnych źródeł energii) składa szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa z terenu województwa mazowieckiego, z tym iż dopuszcza się złożenie tylko jednego wniosku wstępnego przez jedną szkołę.

II ETAP – składanie wniosku głównego

W drugim etapie wniosek główny składany jest przez organ prowadzący daną szkołę. Nabór główny jest możliwy wyłącznie w przypadku zgłoszeń, które przeszły pozytywnie pierwszy etap oceny – etap składania wniosku wstępnego.

Wnioski o dofinansowanie można składać bezpośrednio w sekretariatach Funduszu albo przesłać drogą pocztową na adres Funduszu.

 

Więcej informacji na temat programu uzyskają Państwo na stronie https://www.wfos.lublin.pl/aktualnosci/nowy-program-wfosigw-ekopracownia-zielone-serce-szkoly.html