fbpx

Wystartował program w województwie łódzkim!

Informacje na temat programu Ekopracownia w województwie dolnośląskim.

W odpowiedzi na konieczność podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej, upowszechniania wiedzy i aktywizacji społecznej w zakresie ochrony środowiska na poziomie lokalnym i regionalnym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozszerzył Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej o możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na utworzeniu co najmniej dwóch pracowni szkolnych – pracowni szkolnej przyrodniczej i pracowni szkolnej dotyczącej odnawialnych źródeł energii – na terenie każdego powiatu.

 

Celem Programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna i kształtowanie postaw i zachowań w temacie ochrony środowiska i przyrody oraz odnawialnych źródeł energii.

 

Beneficjentami końcowymi są szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu województwa dolnośląskiego, zarówno publiczne jak i niepubliczne. Beneficjentami, z którymi zostaną zawarte umowy, są organy prowadzące ww. placówki oświatowe.

Termin naboru wniosków: od dnia 12 kwietnia 2023 r. do dnia 5 maja 2023 r.

Wszelkie dokumenty znajdziecie Państwo klikając w poniższy link:

https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/ekopracownia-zielone-serce-szkoly/w_646,obowiazujace-wzory-wnioskow